Obaveštenje o raspisanom trećem javnom pozivu za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini.

Kategorija: Aktuelnosti

Raspisan Treći javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini

 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Treći javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini.

Predmet Trećeg javnog poziva su bespovratna sredstva za investicije koje se odnose na unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti:  prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja, prerade i plasmana ostalih useva; prerade i plasmana mleka i mlečnih proizvoda;  prerade i plasmana mesa i proizvoda od mesa;  proizvodnje i plasmana vina; prerade/dorade, pakovanja i plasmana pčelinjih proizvoda;  plasmana proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata;  otkupa, prerade, pripreme za dalju prodaju i plasmana voća i povrća.

Rok za podnošenje prijava je od 4. decembra 2023. godine do 2. februara 2024. godine, u online formi, u okviru softverskog rešenja Projekta Konkurentne poljoprivreda Srbije koje se nalazi na sajtu Projekta Konkurente poljoprivrede Srbije https://scap.rs/ i sajtu Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Bliža tehnička uputstva o načinu registracije korisničkog naloga, prijavi na sistem, načinu popunjavanja, podnošenja elektronskog obrasca Prijave, kao i načinu pružanja tehničke podrške podnosiocima prijave, objavljuju se na sajtu Konkurente poljoprivrede Srbije https://scap.rs/ i sajtu Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Trećeg javnog poziva dostupne su preko mejl adrese info@scap.rs i brojeva telefona 066 804 18 36; 066 804 18 38; 066 804 18 38; 066 804 18 39.

 

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDE. 

Nazad
Opštinsko veće opštine Kosjerić, odlučujući o predlogu Komisije za dodelu studentskih stipendija opštine Kosjerić
Napred
Poziv preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, društvenim organizacijama i udruženjima građana sa područja opštine Kosjerić za davanje inicijative za dodelu javnih priznanja i nagrada za 2023. godinu
Izbornik