Obaveštenje za referendum

Kategorija: Aktuelnosti

Na osnovu člana 14.15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku(„Službeni glasnik Republike Srbije“,broj 104/2009 i 99/2011) ,Upustva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije“ , broj 15/2012 i 88/2018) i člana 3. Stava 2. Odluke o rapisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije („Službeni glsnik RS“,broj 115/2021),Opštinska uprava opštine Kosjerić izdaje sledeće

                                                                         OBAVEŠTENjE

OBAVEŠTAVAJU SE birači u opštini Kosjerić da se deo jedinstvenog biračkog spiska (za opštinu Kosjerić) za sprovođenje republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije  vodi u kancelariji br.2 u zgradi Opštinske uprave opštine Kosjerić ,u ulici Olge Grbić br.10 (Matična služba) te DA MOGU IZVRŠITI UVID I PREDLAGATI POSTUPAK UPISA ,PROMENA(IZMENA ILI ISPRAVKI ) I BRISANjA U DELU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPTINE KOSJERIĆ.

Uvid u birački spisak građani mogu izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici :https://upit.birackispisak.gov.rs unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana .Na osnovu odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije referendum će se održati dana 16.januara 2022. Pravo da bira ima punoletan,poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na području izborne jedinice u kojoj ostavruju izborno pravo.

U birački spisak se u skladu sa zakonom upisuje građanin koji je navršio 18 godina života ,koji je poslovno sposoban i koji ima prebivalište na području opštine u kojoj ostvaruje izborno pravo ,a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora.

Ime i prezime birača koji je pripadnik nacionalne manjine dvojako se upisuje ,prvo ćiriličnim pismom prema pravopisu srpskog jezika ,a potom pismom i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine .

U birački spisak se upisuje podatak da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji ,odnosno prema boravištu i inostranstvu .Pored podatka da će birač na izborima glasati po mestu boravištau zemlji, u birački spisak se upisuje i mesto i adresa njegovog boravišta. Upis ovih podataka vrši se počev od 01.12.2021.godine a najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska( 20 dana pre dana izbora) . Ako najkasnije 5 dana pre dana  zaključenja biračkog spiska u birački spisak nije upisan podatak da će birač glasati na predstojećim izborima prema mestu boravišta u zemlji, odnosno inostarnstvu,birač može glasati samo prema mestu prebivališta.

Birač koji ima boravište u inostranstvu upisuje se u birački spisak prema poslednjem prebivalištu pre odlaska u inostranstvo ,odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja ,stim što se u birački spisak upisuju i podaci njegovog boravišta u inostaranstvu.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice .

Građani koji se nalaze na odsluženju vojnog roka ili na vojnoj vežbi upisuju se u birački spisak  prema poslednjem prebivalištu.

Svaki građanin može organu nadležnom za vođenje biračkog spiska podneti zahtev za upis, brisanje izmenu , dopunu ili ispravku biračkog spiska, ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području opštine u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neki od podatka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Uz zahtev se prilažu potrebni dokazi.Zahtevi se podnose u sedištu Opštinske uprave opštine Kosjerić,svakog radnog dana 07 i 30 do 15 i 30

Birača koji nije upisan u birački spisak upisuje rešenjem u birački spisak Opština Kosjerić a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora,rešenje donosi Ministarstvo .

 

Kosjerić 01.12.2021                                                                        Načelnik opštinske uprave Kosjerić                                             Danilo Pantić

Nazad
JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju turističkog kompleksa “SRPSKO SELO“
Napred
Stipendije rang lista
Izbornik