Obaveštenje o vršenju geomehaničkih istražnih radova na ispitivanju tla, za potrebe izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kosjeriću

Kategorija: Aktuelnosti

Dana 28, 29, 30. i 31. jula 2022. godine, predstavnici Arhitektonsko građevinskog instituta iz Beograda (AG Institut), vršiće geomehaničke istražne radove na ispitivanju tla, za potrebe izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kosjeriću.

Istražni radovi vršiće se na katastarskim parcelama broj 2486/3, 4267/2, 2647, 2646/1, 2646/2, 2646/3, 2645, 2654/1, 2654/2, 2655, 2658, 2657 KO Kosjerić Selo.

Opštinska uprava Kosjerić

Nazad
JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENjE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNjE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
Napred
DONACIJA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SARADNjI SA EISP2 PROGRAMOM PODRŽANIM OD STRANE ŠVEDSKE VLADE
Izbornik