DONACIJA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SARADNjI SA EISP2 PROGRAMOM PODRŽANIM OD STRANE ŠVEDSKE VLADE

Kategorija: Aktuelnosti

U okviru projekta primarne separacije komunalnog otpada koje sprovodi ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa EISP2 programom podržanim od strane Švedske Vlade KJP-u „Elan“ dodeljen je kamion za sakupljanje i prevoz reciklabilnog toka otpada kapaciteta 20m³ sa mehanizmom za presovanje otpada i mogućnošću prihvatanja kanti od 120l/240l i kontejnera od 1,1m³.

U narednom periodu očekuje se isporuka plastičnih kanti i kontejnera za sakupljanje reciklabilnog toka otpada po domaćinstvima.

             

Nazad
Obaveštenje o vršenju geomehaničkih istražnih radova na ispitivanju tla, za potrebe izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kosjeriću
Napred
Obaveštenje Ministarstva za zaštitu životne sredine
Izbornik