Obaveštenje Komisije za sprovođenje izbora u mesnim zajednicama

Kategorija: Aktuelnosti

REPUBLIKA SRBIJA
Opština Kosjerić
Komisija za sprovođenje izbora
za Savet mesnih zajednica
Broj: 013-2/2019
Datum:15.11.2019.

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se građani da će se 22. decembra 2019. godine održati izbori za Savet mesne zajednice Tubići i Savet mesne zajednice Makovište.
Kandidaturu za članove Saveta može podneti svaki građanin koji je državljanin Republike Srbije, koji ima biračko pravo i koji ima prebivalište na teritoriji mesne zajednice Tubići, odnosno Makovište, koga potpisanim i overenim izjavama podrži najmanje tri (3) birača koji imaju prebivalište i biračko pravo na teritoriji mesne zajednice na koju se kandidatura odnosi.
Rok za podnošenje kandidature je do 08.12.2019. godine do 24:00 časa.
Obrazce koji se podnose uz kandidaturu zainteresovani kandidati mogu preuzeti u kancelariji broj 1 (info-pult) u zgradi Opštine Kosjerić, adresa: Olge Grbić br. 10 Kosjerić, ili na sajtu opštine Kosjerić.
Kandidatura se podnosi Komisiji za sprovođenje izbora za Savet mesnih zajednica preko pisarnice opštine Kosjerić.
Birači sa teritorije Mesnih zajednica Tubići i Makovište mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska do 08.12.2019. godine kada će opštinska uprava opštine Kosjerić zaključiti birački spisak za izbore Saveta mesnih zajednica Tubići i Makovište.

Predsednik Komisije,
Miroljub Kosorić

Rokove za vršenje izbornih radnji možete preuzeti OVDE.
Uputstvo za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica možete preuzeti OVDE.

Obrazac MZ – 1: Izjava birača da podržava kandidata za člana Saveta Mesne zajednice možete preuzeti OVDE.
Obrazac MZ – 2: Kandidatura za člana Saveta Mesne zajednice možete preuzeti OVDE.
Obrazac MZ – 3: Spisak birača koji svojim potpisima podržavaju možete preuzeti OVDE.
Obrazac MZ – 4: Potvrda o izbornom pravu kandidata za člana Saveta Mesne zajednice možete preuzeti OVDE.

Nazad
Braći Grbić uručeni ključevi nove kuće
Napred
Opština Kosjerić pristupa Pokretu za decu „TRI PLUS“.
Izbornik