NACRT PLANA KVALITETA VAZDUHA OPŠTINE KOSJERIĆ

Kategorija: Aktuelnosti

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ
oglašava
JAVNI UVID
u
NACRT PLANA KVALITETA VAZDUHA OPŠTINE KOSJERIĆ

U skladu sa članom 31. stav 1 i člana 33. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 10/13), u zonama i aglomeracijama u kojima je vazduh treće kategorije, odnosno kada zagađenje vazduha prevazilazi efekte mera koje se preduzimaju, odnosno kada je ugrožen kapacitet životne sredine ili postoji stalno zagađenje vazduha na određenom prostoru, nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese plan kvaliteta vazduha i kratkoročni akcioni plan.

Javni uvid traje 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, odnosno od 03. novembra do 23. novembra 2021. godine.

Poziva se zainteresovana javnost da izvrši javni uvid u sadržinu Nacrta Plana kvaliteta vazduha opštine Kosjerić, svakog radnog dana od 07,30-15,00 časova u prostorijama Opštinske uprave opštine Kosjerić ul. Olge Grbić 10, kancelarija broj 31, kao i na službenom sajtu opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs) i dostavi mišljenja, primedbe i predloge o Nacrtu plana zaključno sa 23. novembar 2021. godine, do 15,30 časova , na adresu Opštinske uprve opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić 10, 31260 Kosjerić ili na e-mail: milica.jovic@kosjeric.rs i ekologija@kosjeric.rs.

Javna rasprava i prezentacija Nacrta Plana kvaliteta bazduha opštine Kosjerić će se održati 26. novembra 2021. godine, sa početkom u 13,00 časova, u zgradi Opštinske uprve opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić 10, u sali broj 3.

Preuzmite nacrt plana kvaliteta vazduha OVDE.

Nazad
ASFALTIRANjE LOKALNIH PUTEVA
Napred
KONKURS ZA DODELU OPŠTINSKIH STIPENDIJA ZA 10 STUDENATA
Izbornik