Konkurs – javni radovi 2016

Kategorija: Aktuelnosti

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15), Akcionog plana zapošljavanja opštine Kosjerić za 2016.godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizacija programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2016.godini (broj:2240-101-5/2016 od 08.07.2016. godine)

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I OPŠTINA KOSJERIĆ

raspisuju

JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2016. GODINI
Nazad
Radovi na mostu u Dunjićima
Napred
OBAVEŠTENjE – fabrika vode „Saint Johns“
Izbornik