Dom zdravlja dobio grant Ministarstva zdravlja i Svetske banke

Kategorija: Aktuelnosti

U petak 29.11.2019. godine u Amfiteatru Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije održano je svečano potpisivanje ugovora o dodeli grantova za unapređenje kvaliteta primarne zdravstvene zaštite.

Finansijska sredstva i podrška sprovođenju programa grantova za projekte usmerene na unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obezbeđeni su u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja i Svetske banke.

Od 159 Domova zdravlja u Republici Srbiji, 83 Doma zdravlja dobila su grant.
Na nivou Zdravstvenog centra Užice pet Organizacionih jedinica dobilo je grant od kojih je jedna Dom zdravlja Kosjerić.
Menadžment Doma zdravlja Kosjerić još jedamput je potvrdio da su briga o zdravlju svojih sugrađana, kao i unapređenje u pružanju zdravstvenih usluga njihovi apsolutni ciljevi.
Nesebičnim trudom i radom projektnog tima izrađen je projekat za koji su odobrena sredstva u iznosu od 1.920.000,00 RSD, a čiji su ciljevi:
Unapređenje kvaliteta u lečenju hroničnih bolesti (dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti), unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite žena i povećanje obuhvata ciljanog stanovništva u pogledu preventivnih zdravstvenih usluga i programa skrininga. Strategija realizacije ovog projekta podrazumeva nabavku kardiološke ultrazvučne sonde, kao i edukaciju specijaliste opšte medicine i specijaliste ginekologije i akušerstva iz oblasti ultrazvuk srca, ultrazvuk krvnih sudova ekstremiteta i vrata i ultrazvuk dojki. Kod pacijenata kod kojih nakon skrininga postoje indikacije ili faktori rizika, patološke promene bile bi dijagnostikovane u najranijoj fazi čime bi se započelo blagovremeno lečenje. Pacijentima bi zdravstvena zaštita bila dostupnija i nebi morali na ovakve preglede da čekaju, niti da se izlažu troškovima odlaska na ove preglede u Užice. Takođe planirana je i edukacija visoke strukovne medicinske sestre u školi cervikalne citologije za citoskrinere. Do sada tokom preventivnih ginekoloških pregleda uzorkovan je materijal za Papa testove i slat na čitanje u OB Užice, takođe tokom preventivnog ginekološkog pregleda vršen je klinički pregled dojki a pacijentkinje sa uočenim promenama upućivane se na UZ u OB Užice. Nakon edukacije preventivni ginekološki pregledi bili bi potpuni a pacijentkinje kod kojih već postoje promene mogle bi da se prate i kontrolišu u Domu zdravlja Kosjerić. Nabavljena oprema i edukovan kadar je nešto što će ostati Domu zdravlja Kosjerić i nakon isteka finansiranja ovog projekta. Projektne aktivnosti nastaviće da se sprovode kontinuirano u svakodnevnom radu. Organizacione promene biće usvojene kao način funkcionisanja Doma zdravlja u pružanju zdravstvenih usluga čime će zdravstvena zaštita stanovnicima sa ove teritorije biti dostupnija, obavljeni pregledi potpuniji i kvalitetniji.

Nazad
Opština Kosjerić pristupa Pokretu za decu „TRI PLUS“.
Napred
Uvid u deo Jedinstevnog biračkog spiska za područje opštine Kosjerić
Izbornik