Додатне мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања од 19.03.2020. године

Категорија: Актуелности

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања коју су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/2006) донели Председник Републике Србије, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, Општински штаб за ванредне ситуације општине Косјерић на седници одржаној 19.03.2020. године, донео је Н А Р Е Д Б У која треба да допринесе сузбијању и гашењу епидемије CORVID-19 на територије општине Косјерић, и то:

  1. Сви угоститељски објекти (ресторани, кафићи, барови и остали угоститељски објекти) могу радити од 08,00 до 19,00 часова. Исто се односи и на објекте у којима се приређују забавне игре и игре на срећу. У наведеним објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 (педесет) лицас тим да дистанца између лица мора бити најмање 2 (два) метра, као и да на површини од 4 (четири) квадратна метра не може бити више од једног лица. Исто се односи на просторе испред угоститељских објеката који се користе за ту намену.
    Власници објеката су у ОБАВЕЗИ да испред објекта назначе укупан број лица која могу боравити истовремено унутар тог објекта.
  2. Овом наредбом ставља се ван снаге тачка 1. Наредбе од 16.03.2020. године.

Апелује се на грађане општине Косјерић да поштују мере донете на основу Одлуке о увођењу ванредног стања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-4/2020
Датум: 19.03.2020. године
К о с ј е р и ћ

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Жарко Ђокић

Мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања Владе Републике Србије можете погледати на сајту Владе ОВДЕ.

Назад
Обавештење о прекиду непосредног рада са странкама у Општинској управи Косјерић
Напред
Обавештење за грађане СТАРИЈЕ од 65 година
Изборник