Понедељак, 27.01.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја радио базне станице - "Телеком Србија" а.д. Београд

Уторак, 18. септембар 2018. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени
утицаја

Носилац пројекта, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србије“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, поднео је Општинској управи општине Косјерић, захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја радио базне станице UEU117/UEL117 „КОСЈЕРИЋ (ДОМ КУЛТУРЕ)“ у ул. Олге Грбић 5 у Косјерићу, на кат.пар. 726 КО Варош Косјерић, на територији општине Косјерић.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/2005), увид у поднету Студију може се извршити у Општинској управи општине Косјерић, ул. Олге Грбић 10, канцеларија број 31, сваког радног дана од 08,00 до 12,00 часова, а у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 6. став 2. и са чланом 6. наведеног Правилника, примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику и достављају Општинској управи општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић 10.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04) и са чланом 5. наведеног Правилника, дана 05.10.2018. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у Општинској управи Косјерић, ул Олге Грбић број 10, сала број 3.

Текст Студије можете преузети ОВДЕ
Краћи нетехнички приказ можете преузети ОВДЕ
Обавештење о јавном увиду објављено у листу "Вести" можете преузети ОВДЕ

ПРИЛОГ I - Извештај о испитивању електромагнетног поља можете преузети ОВДЕ
ПРИЛОГ II - Копију плана водова можете преузети ОВДЕ
ПРИЛОГ II - Копију плана можете преузети ОВДЕ
ПРИЛОГ II - Лист непокретности можете преузети ОВДЕ
ПРИЛОГ II - Информацију о локацији можете преузети ОВДЕ
ПРИЛОГ II - Решење о потреби израде Студије можете преузети ОВДЕ

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

Понедељак, 17. септембар 2018. 

nsz ok memo

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),Акционог плана запошљавања Општине Косјерић за 2018.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2018.години(број:2240-101-3/2018 од 21.05.2018)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ
Пријаву за јавне радове можете преузети ОВДЕ

Други јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

Понедељак, 17. септембар 2018.

nsz ok memo

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),Акционог плана запошљавања Општине Косјерић за 2018.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2018.години(број:2240-101-3/2018 од 21.05.2018)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Расписују

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ.
Захтев са бизнис планом можете преузети ОВДЕ.
Списак делатности које се не субвенционишу можете преузети ОВДЕ

Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Косјерић

Четвртак, 13. септембар 2018.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", бр.16/2017 и 111/2017) и члана цлан 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени лист општине Косјерић"), Председник општине Косјерић је дана 04.09.2018 године, донео 

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Текст огласа можете преузети ОВДЕ

1.1.4/2018 Набавка путничког аутомобила на лизинг

Среда, 4. јул 2018.
Ажурирано: 17.07.2018. 

НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА НА ЛИЗИНГ
Јавна набавка број 1.1.4/2018

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 31/2019
  (31.12.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo