Odluka o održavanju turističke manifestacije 43. „Čobanski dani”

Kategorija: Aktuelnosti

Organizacioni odbor turističke manifestacije 43. „Čobanski dani“, na osnovu člana 8. Stav 1 tačka 5)  Odluke o turističkoj manifestaciji „Čobanski dani“ Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 2/20) i Rešenja o imenovanju Organizacionog odbora (broj: 332-11/2024 od 20.03.2024.godine), na sednici održanoj dana 21.03.2024. godine, doneo je

ODLUKU O ODRŽAVANjU TURISTIČKE MANIFESTACIJE 43. „ČOBANSKI DANI“

 

  1. Turistička manifestacija 43. „Čobanski dani“ održaće se 26., 27. i 28. jula 2024. godine na Brdu Grad u Kosjeriću.
  2. O ovoj Odluci obavestiti javnost putem sredstava javnog informisanja i zvaničnog sajta opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

 

Obrazloženje:

 

Članom 8. Stav 1 tačka 5) Odluke o turističkoj manifestaciji „Čobanski dani“ Kosjerić i Stavom 2 . dispozitiva Rešenja o imenovanju Organizacionog odbora za organizovanje Turističke manifestacije „Čobanski dani“ propisano je da Organizacioni odbor vrši poslove u vezi sa organizacijom manifestacije.

Organizacioni odbor turističke manifestacije 43. „Čobanski dani“ na sednici održanoj 21.marta 2024.godine doneo je odluku da se kulturno-turistička manifestacija održi u petak 26.jula, subotu 27.jula i nedelju 28.jula 2024.godine na Brdu Grad u Kosjeriću i da se o tome obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja i zvaničnog sajta opštine Kosjerić.

Zbog svega napred navedenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Predsednik organizacionog odbora,

Žarko Đokić

Nazad
Obeležen je 7.mart, Dan opštine Kosjerić
Napred
Odlazak na međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu
Izbornik