Obrazovanje

OSNOVNE ŠKOLE

Osnovna škola „Mito Igumanović“ Kosjerić

Internet prezentacija škole:  OVDE

OŠ „Mito Igumanović“
Svetosavska br. 6
31 260 KOSJERIĆ (VAROŠ)
+381 (0) 31 78 14 42
OŠ „Mito Igumanović“
IO Brajkovići
Brajkovići bb
31 260 BRAJKOVIĆI
+381 (0) 31 88 17 91
OŠ „Mito Igumanović“
IO Drenovci
Drenovci bb
31 265 RAŽANA
+381 (0) 31 388 03 53
OŠ „Mito Igumanović“
IO Mušići
Mušići bb
31 260 KOSJERIĆ
+381 (0) 31 88 61 73
OŠ „Mito Igumanović“
IO Tubići
Tubići bb
31 260 KOSJERIĆ
+381 (0) 31 88 34 22
OŠ „Mito Igumanović“
IO Paramun
Paramun bb
31 262 SEČA REKA
+381 (0) 31 88 06 16
OŠ „Mito Igumanović“
IO Radanovci
Radanovci bb
31 265 RAŽANA
+381 (0) 31 88 05 21
OŠ „Mito Igumanović“
IO Seča Reka
Seča Reka bb
31 262 SEČA REKA
+381 (0) 31 88 77 85
OŠ „Mito Igumanović“
IO Skakavci
Skakavci bb
31 265 RAŽANA
+381 (0) 31 88 01 49
OŠ „Mito Igumanović“
IO Zarići
Zarići bb
31 262 SEČA REKA
+381 (0) 31 88 01 97
OŠ „Mito Igumanović“
IO Ražana
Ražana bb
31 265 RAŽANA
+381 (0) 31 38 80 197

Osnovna škola „Jordan Đukanović“ Varda

OŠ „Jordan Đukanović“
Varda bb
31 263 VARDA
+381 (0) 31 88 80 34
Internet prezentacija škole: OVDE.

SREDNjE ŠKOLE

Tehnička škola Kosjerić

Tehnička škola Kosjerić
Svetosavska br. 39
31 260 KOSJERIĆ (VAROŠ)
+ 381 (0) 31 78 16 45
Internet prezentacija škole: OVDE.

PREDŠKOLSKE USTANOVE

Predškolska ustanova „Olga Grbić“ Kosjerić

Predškolska ustanova „Olga Grbić“
Radiše Petronijevića br. 4
31 260 KOSJERIĆ (VAROŠ)
+ 381 (0) 31 78 14 84
Internet prezentacija ustanove: OVDE.

Izbornik