9. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), SAZIVAM za 8. februar 2018.godine (četvrtak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

9. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

 1. PREDLOG ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. PREDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA 2018-2028.
 4. PREDLOG LOKALNOG AKCIONOG PLANA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 5. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ELABORAT O OPRAVDANOSTI ZAMENE POSTOJEĆE INSTALACIJE JAVNOG OSVETLjENjA SA SVETILjKAMA SA LED IZVORIMA.
 6. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA KOSJERIĆ
 8. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA, KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ.
 10. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ.
 11. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE.
 12. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE.
 13. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 15. ODBORNIČKA PITANjA.
 16. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, 
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik