9. sednica SO Kosjerić

Broj: 06 -22/2022
29.03.2022. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE
PREDMET: Poziv na sednicu.

Na osnovu člana 102.  i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 5. april  2022.godine (utorak),  u sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću,  sa početkom u 10,00 sati:
9. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

 

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

1.PREDLOG ODLUKE O DRUGOM  DOPUNSKOM  BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
-materijal u prilogu-

2.PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU
-materijal u prilogu-

3.PREDLOG GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA  KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA OPŠTINE KOSJERIĆ 2022. GODINE
-materijal (CD) u prilogu-

4  PREDLOG PROGRAMA  PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
-materijal u prilogu-

5. PREDLOG IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ ZA 2021.GODINU
-materijal u prilogu-

6. PREDLOG PROGRAMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ ZA 2022.GODINU
-materijal u prilogu-

7. PREDLOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022 GODINU
-materijal u prilogu-

8. ODBORNIČKA PITANjA

9. RAZNO

 

 PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik