9. седница Општинског већа

На основу члана 11а.Измене и допуне Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/016), С А З И В А М за 10. август 2017. године (четвртак) у сали број 5 (приземље), са почетком у 11,00 сати:

9 . СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ (телефонска седница)

За ову седницу предлажем, следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ПО ЗАХТЕВУ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У УЖИЦУ, ВСО КОСЈЕРИЋ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ 10 ПУМПИ ЗА НАПРТАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКОГ ОДЕЉЕЊА КОСЈЕРИЋ.

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник