8. седница СО Косјерић

Број: 06 -17/2022
25.02.2022. године
К О С Ј Е Р И Ћ

СВИМ ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРЕДМЕТ: Позив на седницу.

На основу члана 102.  и члана 105.  Пословника Скупштине општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, број: 6/19 ), С А З И В А М  за 4. март 2022.године (петак),  у  сали биоскопа  Народне библиотеке „Сретен Марић“ у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

8 .СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

 Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА  ЗА ПРЕДХОДНУ САГЛАСНОСТ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ
  -материјал у прилогу-
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
  -материјал у прилогу-
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
  -материјал у прилогу-
 2. ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
  -материјал у прилогу-
 3. ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
  -материјал у прилогу-
 4. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2022.ГОДИНУ
  -материјал у прилогу-
 5. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 6. РАЗНО

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                 Татјана Коковић

 

Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.

Звучни запис са седнице:

Изборник