8. sednica SO Kosjerić

Broj: 06 -17/2022
25.02.2022. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE
PREDMET: Poziv na sednicu.

Na osnovu člana 102.  i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 4. mart 2022.godine (petak),  u  sali bioskopa  Narodne biblioteke „Sreten Marić“ u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

8 .SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 D N E V N I   R E D

 

 1. PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU ZAHTEVA  ZA PREDHODNU SAGLASNOST ZA ZADUŽENjE
  -materijal u prilogu-
 2. PREDLOG ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 1. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 2. PREDLOG IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU
  -materijal u prilogu-
 3. PREDLOG GODIŠNjEG PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
  -materijal u prilogu-
 4. PREDLOG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2022.GODINU
  -materijal u prilogu-
 5. ODBORNIČKA PITANjA
 6. RAZNO

 

                                                                                PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                                 Tatjana Koković

 

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik