76. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/2016), S A Z I V A M za 1. decembar 2020. godine (utorak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 12,00 sati:

76. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (telefonska sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I  R E D

  1. PREDLOG ODLUKE UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE BROJ 41/20 OD 27.11.2020. GODINE O POVEĆANjU VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA I OPREME „RESTAURACIJA STAROG HANA“.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik