75. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/2008), S A Z I V A M za 26. novembar 2020. godine (petak) u sali SPS-a, na drugom spratu Doma kulture, sa početkom u 09,00 sati:

75. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

  1. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVU NA SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH I DUGIH USLUGA PORODICI SA TROJE I VIŠE DECE SA TERITORIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. PREDLOG PRAVILNIKA O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE.
  3. RAZNO

PREDSEDNIK VEĆA, 
Žarko Đokić

Izbornik