72. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 29. oktobar 2020. godine (četvrtak), u sali SPS, na spratu u Domu kulture, sa početkom u 09,00 sati:

72. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjEPOREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENjU IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE, NEPOKRETNOSTI – STAMBENIH JEDINICA.
  3. PREDLOG STRTEGIJE UPRAVLjANjA RIZICIMA OPŠTINE KOSJERIĆ.
  4. PREDLOG REŠENjAO RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ŽALBENE KOMISIJE.
  5. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE.
  6. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU.
  7. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik