63. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a.Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/016), S A Z I V A M za 22. jun 2020. godine (ponedeljak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 12,00 sati:

63. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (telefonska sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. NACRT ODLUKE O USVAJANjU MEĐUOPŠTINSKOG SPORAZUMA O SARADNjI NA PROJEKTU IZGRADNjE I UPRAVLjANjA REGIONALNIM SISTEMOM ZA SAKUPLjANjE I PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik