61. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 25. maj 2020. godine (ponedeljak), u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 09,00 sati:

61. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O MERAMA ZAŠTITITE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. IZVEŠTAJ O RADU PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA 2019. GODINU.
 4. PREDLOG REŠENjA O PRESTANKU FUNKCIJE OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. PREDLOG REŠENjA O POSTAVLjENjU FUNKCIJE OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. POTVRĐIVANjE ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA PRIBAVLjANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA, U JAVNU SVOJINU OPŠTINE, NEPOSREDNOM POGODBOM ZA DEO KAT.PAR.BR 1387/1 KO VAROŠ KOSJERIĆ.
 7. SAGLASNOST NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE „REGIJE ZAPADNA SRBIJA“ ZA 2020. GODINU I FINANSIRANjE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU.
 8. PROGRAM KONTROLE I SMANjENjA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA PREMA SPECIFIČNOSTIMA SREDINE.
 9. IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 10. IZVEŠTAJ O RADU SAVETNIKA PACIJENATA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 11. IZVEŠTAJ O RADU NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 12. SAGLASNOST NA PRAVILNIK O RADU NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ.
 13. SAGLASNOST NA PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 14. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 15. SAGLASNOST NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 16. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA ČETVRTI KVARTAL 2019. GODINE.
 17. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ ZA ČETVRTI KVARTAL 2019. GODINE.
 18. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ ZA PRVI KVARTAL 2020. GODINE.
 19. NACRT REŠENjA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNO MANDATSKA I IMUNITETSKA PITANjA.
 20. NACRT REŠENjA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNO MANDATSKA I IMUNITETSKA PITANjA.
 21. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „MITO IGUMANOVIĆ“ U KOSJERIĆU.
 22. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „MITO IGUMANOVIĆ“, U KOSJERIĆU.
 23. PREDLOG ZAKLjUČKA O RASPISIVANjU OGLASA ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE.
 24. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU.
 25. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA, 
Žarko Đokić

Izbornik