6. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 144. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 27. oktobar 2017. godine (petak), u sali 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 časova:

6. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ (po hitnom postupku)

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

  1. VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. PREDLOG ZAKLjUČKA ZA STAVLjANjE VAN SNAGE REŠENjA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE BROJ 351-02-00064/2017-07 OD 10.10.2017. GODINE.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, 
Ivan Likić

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik