54. седница Општинског већа

На основу члана 11а. Измене и допуне Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/016), С А З И В А М за 26. новембар 2019. године (уторак) у сали број 3 (приземље), са почетком у 12,00 сати:

54. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ (телефонска седница)

За ову седницу предлажем, следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈУЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник