53. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 7. novembar 2019. godine (četvrtak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 8,00 sati:

53. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. RAZMATRANjE ZAKLjUČKA POVODOM INFORMACIJE O KVALITETU VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ OD 30.03. 2018. GODINE.
  2. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU ODLUKE PREDSEDNIKA OPŠTINE KOSJERIĆ, BROJ 464-15/2019. GODINE.
  3. PREDLOG ZAKLjUČKA ZA DODELU STUDENSKIH STIPENDIJA O RASPISIVANjU KONKURSA ZA ŠKOLSKU 2019-2020. GODINU.
  4. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik