53. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 7. новембар 2019. године (четвртак) у сали број 3 (приземље), са почетком у 8,00 сати:

53. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА ПОВОДОМ ИНФОРМАЦИЈЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ОД 30.03. 2018. ГОДИНЕ.
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, БРОЈ 464-15/2019. ГОДИНЕ.
  3. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНСКИХ СТИПЕНДИЈА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ШКОЛСКУ 2019-2020. ГОДИНУ.
  4. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник