50. седница Општинског већа

На основу члана 11а. Измена и допуна Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/16), С А З И В А М за 29. август 2019. године (четвртак) у сали број 3 (приземље), са почетком у 12,15 сати:

50. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ (телефонска седница)

За ову седницу предлажем, следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА ОДБОРНИКА ЖЕЉКА ПРОДАНОВИЋА НА ЧЛАН 1. ОДЛУКЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ ЗАМЕНЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ШТЕДЉИВИМ ЛЕД СИЈАЛИЦАМА.
  2. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА ОДБОРНИКА ЖЕЉКА ПРОДАНОВИЋА НА НАСЛОВ ОДЛУКЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ ЗАМЕНЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ШТЕДЉИВИМ ЛЕД СИЈАЛИЦАМА.
  3. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА ОДБОРНИКА АЛЕКСЕ ПАВЛОВИЋА НА ОДЛУКУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ШТЕДЉИВИМ ЛЕД СИЈАЛИЦАМА.
  4. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА ОДБОРНИКА ЖЕЉКА ПРОДАНОВИЋА НА ЧЛАН 2. ОДЛУКЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ ЗАМЕНЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ШТЕДЉИВИМ ЛЕД СИЈАЛИЦАМА.
  5. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА ОДБОРНИКА ЖЕЉКА ПРОДАНОВИЋА НА ОДЛУКУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ ЗАМЕНЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ШТЕДЉИВИМ ЛЕД СИЈАЛИЦАМА ПО ПРОЈЕКТУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник