46. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 13. avgust 2019. godine (utorak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 09,00 sati:

46. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 2. PREDLOG ZAKLjUČKA O VISINI NAGRADE „SRETEN MARIĆ“.
 3. PREDLOG ODLUKE SPROVOĐENjU POSTUPKA DAVANjAU ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI NEPOSREDNOM POGODBOM.
 4. PREDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI JAVNIM NADMETANjEM.
 5. PREDLOG PRAVILNIKA ZA DODELU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ŽENAMA, NOSIOCIMAPOLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U OPŠTINI KOSJERIĆ U 2019. GODINU.
 6. UGOVOR O POSLOVNOTEHNIČKOJ SARADNjI SA AGENCIJOM „VOLLEY TREND“- BEOGRAD.
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2018. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM I IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 8. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2018. GODINU KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 9. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ, ZA DRUGI KVARTAL 2019. GODINU.
 10. IZVEŠTAJ O RADU POSLOVANjA ZA 2018. GODINU JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 11. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ, ZADRUGI KVARTAL 2019. GODINE.
 12. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZADRUGI KVARTAL 2019. GODINE.
 13. USKAĐIVANjE OSNIVAČKOG AKTA JKP „DUBOKO“ UŽICE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA.
 14. DAVANjE SAGLASNOSTI NA STATUT JKP „DUBOKO“ UŽICE.
 15. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU LICA ZADUŽENOG ZA SARADNjU SA JKP „DUBOKO“ UŽICE.
 16. TROMESEČNI IZVEŠTAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ZA 2019. GODINU.
 17. ŠESTOMESEČNI IZVEŠTAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ZA 2019. GODINU.
 18. IZVEŠTAJ „POLjOPRIVREDNE ZADRUGE BRAJKOVIĆI“ 0 REALIZACIJI PROJEKTA ZA KOJI SU DODELjENA BESPOVRATNA SREDSTVA OPREDELjENjA PROGRAMOM.
 19. NACRT REŠENjA 0 RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 20. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 21. INFORMACIJA PO ZAHTEVU „GRADINA KAMENOLOM“ D.O.O.
 22. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
 23. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik