42. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 31. maj 2019. godine (petak) u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 9,00 sati:

42. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠINE KOSJERIĆ
 2. NACRT ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019.GODINU
 3. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI POSLOVNIKA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ
 4. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE KOSJERIĆ
 5. NACRT ODLUKE O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O ZAKLjUČENjU UGOVORA O OTUĐENjU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM PO CENI MANjOJ OD TRŽIŠNE
 6. NACRT PRAVILNIKA O STAMBENOJ PODRŠCI, POSTUPKU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA PRUŽANjE STAMBENE PODRŠKE NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ
 7. PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURARLNOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019.g.
 8. NACRT REŠENjA O OBRAZOVANjU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE
 9. NACRT REŠENjA O OBRAZOVANjU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE
 10. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA NAZIVA ULICA I TRGOVA
 11. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA NAZIVA ULICA I TRGOVA
 12. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA „NARODNE BIBLIOTEKE“ U KOSJERIĆU.
 13. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA „NARODNE BIBLIOTEKE“ U KOSJERIĆU.
 14. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2018.GODINU, TURISTIČKA REGIJA ZAPADNE SRBIJE
 15. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2018.G JKP „DUBOKO“, UŽICE.
 16. IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANjA ZA 2019.GODINU JKP „DUBOKO“, UŽICE.
 17. TROMESEČNI IZVEŠTAJO RADU 2019. JKP „ELAN“ KOSJERIĆ
 18. TROMESEČNI IZVEŠTAJO RADU 2019. JKP „DUBOKO“ UŽICE.
 19. TROMESEČNI IZVEŠTAJ O RADU 2019. JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 20. RAZMATRANjE ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ NOVCA ILI ZAMENU STAMBENE JEDINICE
 21. ŽALBA RATNIH VOJNIH VETERANA
 22. ŽALBA DOSKOVIĆ NENADA IZ KOSJERIĆA
 23. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
 24. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA
Žarko Đokić

Izbornik