40. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/2008), S A Z I V A M za 15. april 2019. godine (ponedeljak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 9,00 sati:

40. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU NAZIVA ULICA , TRGOVA I ZASELAKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. NACRT ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 4. PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. NACRT ODLUKE O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 6. NACRT REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 7. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI , NEPOSREDNOM POGODBOM.
 8. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI.
 9. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE “ČOBANSKI DANI 2019“.
 10. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JKP “DUBOKO “, UŽICE.
 11. NACRT REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 12. IZVEŠTAJ O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 13. PROGRAM RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 14. IZVEŠTAJ O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 15. IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 16. PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA, UŽICE ZA 2019. GODINU.
 17. GODIŠNjI IZVEŠTAJ INTERRESORNE KOMISIJE ZA 2018. GODINU.
 18. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
 19. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik