36. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/2008), S A Z I V A M za 24. januar 2019. godine (četvrtak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 09,00 sati:

36. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

 1. PREDLOG PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 3. NACRT PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 4. NACRT ODLUKE O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTAVOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA OPŠTINSKU STIPENDIJU.
 6. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 7. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 8. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 9. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 10. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
 11. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
 12. RAZMATRANjE ZAHTEVA FUDBALSKOG KLUBA “CRNOKOSA“, KOSJERIĆ ZA KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE TERENA.
 13. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
 14. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik