33. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. stav 2. alineja 3 i člana 111.a u vezi člana 52. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M za 15. januar 2021. godine (petak), u Domu kulture, velika sala bioskopa, sa početkom u 10,00 sati:

33. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ
po hitnom postupku

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

1. PREDLOG ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021.GODINU.

ZAMENIK
PREDSEDNIKA SKUPŠTINE,
Slavica Petrović

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik