32. седница СО Косјерић

На основу члана 102. и члана 105. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 6/19), С А З И В А М за 24. децембар 2020. године (четвртак), у Дому културе, велика сала биоскопа, са почетком у 10,00 сати:

32. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СЕДМОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020 ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ.
 3. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА КОСЈЕРИЋА.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТМУША-СЕЧА РЕКА“ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕРМЕРА.
 6. ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 2021-2025.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ СТИПЕНДИЈУ.
 8. ПРЕЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ СТИПЕНДИЈУ.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУБВЕНЦИОНИРАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, број 352-10/2020 од 07.07.2020. године.
 11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 12. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ.
 13. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗА 2021. ГОДИНУ.
 14. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ.
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“ КОСЈЕРИЋ.
 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“ КОСЈЕРИЋ.
 23. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 24. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Татјана Коковић

Звучни запис са седнице:

Изборник