31. седница СО Косјерић

На основу члана 102. и члана 105. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 6/19), С А З И В А М за 30. новембар 2020. године (понедељак), у Дому културе, велика сала биоскопа, са почетком у 10,00 сати:

31. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ШЕСТОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
  2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
  3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
  4. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ.
  5. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
  6. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Татјана Коковић

Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.

Звучни запис са седнице:

 

Изборник