31. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. i člana 105. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 6/19), S A Z I V A M za 30. novembar 2020. godine (ponedeljak), u Domu kulture, velika sala bioskopa, sa početkom u 10,00 sati:

31. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O ŠESTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
  2. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
  3. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
  4. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 30.09.2020. GODINE.
  5. ODBORNIČKA PITANjA.
  6. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, 
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik