31. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 28 . decembar 2016. godine (sreda), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

31. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 3. PREDLOG ODLUKE O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE ZA 2017. GODINU.
 5. PREDLOG ODLUKE O USPOSTAVLjANjU SARADNjE OPŠTINE KOSJERIĆ SA GRADOVIMA I OPŠTINAMA U SLIVU ZAPADNE MORAVE, SA PROTOKOLOM O SARADNjI I INICIJATIVOM ZA ZAJEDNIČKO UČEŠĆE…
 6. PREDLOG ODLUKA O PREVOZU UČENIKA.
 7. PREDLOG TREĆE DOPUNE PROGRAMA OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U NADLEŽNOSTI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG REŠENjA REŠENjA O IMENOVANjU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 9. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 10. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2017.
  GODINU.
 11. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2017.
  GODINU.
 12. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O FORMIRANjU CENA KOMUNALNIH USLUGA.
 13. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 14. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE

Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik