30. Седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 13. децембар 2016. године (уторак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати

30. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. КОНСТАТОВАЊЕ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ.
 2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 3. КОНСТАТОВАЊЕ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ.
 4. ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ.
 5. ИЗБОР ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ КОЈУ ЈЕ ИНИЦИРАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “БАЊИЦА“.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА.
 10. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ- ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ.
 13. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 14. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ .
 15. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.12.2015.- 01.12.2016. ГОДИНЕ.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МИТО ИГУМАНОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“, ВАРДА.
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“, ВАРДА.
 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, КОСЈЕРИЋ.
 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, КОСЈЕРИЋ.
 24. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ

Аудио запис са седнице можете послушати ОВДЕ.

Изборник