29. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-13/2024
18.04.2024. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102. i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 25.04.2024. godine (četvrtak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

29 SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2024. GODINU
  -materijal u prilogu-
 2. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2023 GODINU
  -materijal u prilogu-
 3. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU
  -materijal u prilogu-
 4. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ ZA 2024.   GODINU
  -materijal u prilogu-
 5. ODBORNIČKA PITANjA
 6. RAZNO                               

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Predlog za izmenu i  dopunu predloženog dnevnog reda za 29. sednicu Skupštine opštine Kosjerić, zakazanu dana 25.04.2024. godine sa početkom u 10-00 časova.

Na osnovu člana 114. stav 3.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 6/19)  predlažem dopunu i izmenu dnevnog reda na osnovu predloga Opštinskog veća od dana 22.04.2024. godine i to:

Da tačka 2. glasi:

 1. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I ODVODNjAVANjE PLANTAŽE LESKE U SUBJELU, OPŠTINA KOSJERIĆ
  – materijal u prilogu –

Ostale tačke dnevnog reda će se samo pomerilti za jedan broj, tako da će tačka 2. biti tačka 3 itd.

 PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik