28. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 15. avgust, 2016. godine (ponedeljak ), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

28. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE „LUČIĆA OGRADA“.
 3. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE „BRDO GRAD 1“.
 4. PREDLOG IZMENA I DOPUNA ODLUKE 0 KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, IZABRANIH,POSTAVLjENIH I IMENOVANIH LICA U SKUPŠTINI OPŠTINE, ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI I NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ODBORNIKA.
 5. PREDLOG ODLUKE O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. PREDLOG ODLUKE O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. PREDL0G REŠENjA 0 RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE.
 10. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE.
 11. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP „GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 12. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2015. GODINU.
 13. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik