27. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. i člana 105. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 6/19 ), S A Z I V A M za 7. jul 2020.godine (utorak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

27. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. PREDLOG REŠENjA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. PREDLOG ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 4. PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU MEĐUOPŠTINSKOG SPORAZUMA O SARADNjI NA PROJEKTU IZGRADNjE I UPRAVLjANjA REGIONALNIM SISTEMOM ZA SKUPLjANjE I PREČIŠĆAVANjE ODPADNIH VODA.
 5. PREDLOG ODLUKE O PRAVU NA SUBVENCIONIRANU CENU KOMUNALNIH I DRUGIH USLUGA PORODICI SA TROJE I VIŠE DECE SA TERITORIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.
 10. ODBORNIČKA PITANjA
 11. RAZNO

ZAMENICA
PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE,
Slavica Petrović

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik