27. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 14. јун 2016. године (уторак ), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

27. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ
 4. ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ.
 6. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ..
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ.
 13. ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 14. ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ.
 15. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Аудио запис са седнице можете послушати ОВДЕ.

Изборник