26. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. i člana 105. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M za 4. jun 2020. godine (četvrtak), u sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

26. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O MERAMA ZAŠTITITE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. IZVEŠTAJ O RADU PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA 2019. GODINU.
 4. SAGLASNOST NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE „REGIJE ZAPADNA SRBIJA“ ZA 2020. GODINU I FINANSIRANjE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU.
 5. PROGRAM KONTROLE I SMANjENjA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA PREMA SPECIFIČNOSTIMA SREDINE.
 6. IZVEŠTAJ O RADU NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 7. SAGLASNOST NA PRAVILNIK O RADU NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ.
 8. SAGLASNOST NA PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 9. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 10. SAGLASNOST NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 11. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JKP „DUBOKO“ UŽICE , KJP „ELAN“ KOSJERIĆ I JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZA 2019. GODINU.
 12. PREDLOG REŠENjA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNO MANDATSKA I IMUNITETSKA PITANjA.
 13. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNO MANDATSKA I IMUNITETSKA PITANjA.
 14. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „MITO IGUMANOVIĆ“ U KOSJERIĆU.
 15. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „MITO IGUMANOVIĆ“, U KOSJERIĆU.
 16. ODBORNIČKA PITANjA.
 17. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik