26. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-3/2024
26.01.2024. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102. i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 02.02.2024. godine (petak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

26 SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2024. GODINU
    -materijal u prilogu-
  2. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ U STALNOM SASTAVU-materijal u prilogu-
  3. ODBORNIČKA PITANjA
  4. RAZNO                               

PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
 Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik