26. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 20. april 2018. godine (petak) u sali broj 3 (sala u prizemlju), sa početkom u 9,00 sati:

26. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I  R E D

 1. NACRT ODLUKE O FINANSIRANjU PROGRAMA RADA UDRUŽENjA.
 2. NACRT ODLUKE O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA NA KORIŠĆENjE BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 3. PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 4. UGOVOR O OSNIVANjU JKP REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE OTPADOM “DUBOKO“, UŽICE.
 5. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JKP “DUBOKO“, UŽICE.
 6. PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLjANjU ZEMLjIŠTA U ULICI MILANA JOVČIĆA.
 7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ.
 8. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA KOMISIJE ZA SPOMENIKE, SPOMEN – OBELEŽJA I IZRADU MURALA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 9. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA SPOMENIKE, SPOMEN – OBELEŽJA I IZRADU MURALA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 10. RAZMATRANjE ZAHTEVA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE SPORTSKIH RIBOLOVACA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNjE JEZERA ZA SPORTSKI I REKREATIVNI RIBOLOV.
 11. RAZMATRANjE ZAHTEVA MESNE ZAJEDNICE BRAJKOVIĆI ZA IZDAVANjE U ZAKUP PROSTORIJE U DOMU U BRAJKOVIĆIMA.
 12. ZAKLjUČAK KOMISIJE ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA.
 13. ZAKLjUČAK OPŠTINSKOG VEĆA O VISINI NAKNADE ZA ODRŽAVANjE SEDNICA SAVETA ZA ZDRAVSTVO OPŠTINE KOSJERIĆ.
 14. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
 15. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik