24. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 111. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A 3 I V A M za 30. decembar 2019. godine (ponedeljak), u sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

24. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O ŠESTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
  2. ODBORNIČKA PITANjA.
  3. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zvučni zapis sa sednice:

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Izbornik