24. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 21. mart 2018. godine (sreda) u sali broj 3 (sala u prizemlju), sa početkom u 9,00 sati:

24. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O USKLAĐIVANjU NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE UTVRĐENE OPŠTINSKIM ODLUKAMA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. NACRT ODLUKE O IZMENI ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELjSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. NACRT ODLUKE O ZAKLjUČENjU UGOVORA O OTUĐENjU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM PO CENI MANjOJ OD TRŽIŠNE, SA NACRTOM UGOVORA.
 5. PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA OPŠTINU KOSJETIĆ ZA 2018. GODINU.
 6. NACRT ODLUKE O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 7. NACRT REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 8. IZVEŠTAJ O RADU NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 9. IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU SA PROGRAMOM RADA ZA 2018. GODINU.
 10. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 11. IZVEŠTAJ O RADU CRVENOG KRSTA ZA 2017. GODINU SA PROGRAMOM RADA ZA 2018. GODINU.
 12. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA ZA ZDRAVSTVO OPŠTINE KOSJERIĆ.
 13. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA ZDRAVSTVO OPŠTINE KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 15. ZAHTEV JADRANKE REBIĆ, IZ SEČE REKE , ZA POMOĆ U SANACIJI TERENA OKO KUĆE KOJI JE OŠTEĆEN PRILIKOM ELEMENTARNIH NEPOGODA.
 16. DAVANjE SAGLASNOSTI POLjOPRIVREDNOJ ZADRUZI BRAJKOVIĆI NA BIZNIS PLAN.
 17. ZAHTEV ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA NAKNADU ZA RAD.
 18. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 19. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik