23. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 144. Poslovnika Skupštine opštine Kofrić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 18. decembar 2015. godine (petak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

23. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ (po hitnom postupku)

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I  R E D

  1. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE.
  2. IZBOR ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE KOSJERIĆ.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik