23. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-26/2023
25.10.2023. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102. i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 01.11.2023. godine (sreda), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

23 SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

1.PREDLOG ODLUKE O ŠESTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023.GODINU
-materijal u prilogu

2.PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ
-materijal u prilogu

 3.PREDLOG REŠENjA O PROMENI NAZIVA ULICE MILANA TOPLICE U SELU MIONICA OPŠTINA KOSJERIĆ U ULICU OBRADA JOVANOVIĆA
-materijal u prilogu-

4.4. PREDLOG REŠENjA O IZMENI REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

5.ODBORNIČKA PITANjA

6.RAZNO                                   

 PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik