22. седница СО Косјерић

На основу члана 102. и члана 105. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 6/19 ), С А З И В А М за 07. новембар 2019. године (четвртак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. КОНСТАТОВАЊЕ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ МИЛИЦЕ ЈОВАНОВИЋ ИЗ ДУБНИЦЕ-КОСЈЕРИЋ.
 2. КОНСТАТОВАЊЕ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, АНТОНИЈЕВИЋ ЗОРАНА ИЗ КОСЈЕРИЋА.
 3. ИЗБОР ВЕРИФАКЦИОНЕ КОМИСИЈЕ.
 4. ИЗБОР ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.
 5. ИНИЦИЈАТИВА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, ПОДНЕТА ОД СТРАНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЧЕТВРТОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 7. ИНФОРМАЦИЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ОД 30.03.2018.Г.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ЗАСЕЛАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ВИДИК“ ДИВЧИБАРЕ.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТМУША-СЕЧА РЕКА“ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕРМЕРА, КАО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА.
 11. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019.Г.-30.06.2019.Г.
 12. ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“, УЖИЦЕ.
 13. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 14. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 15. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 16. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИЗБОРУЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
 17. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ГРБИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 18. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ГРБИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 19. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КОСЈЕРИЋУ.
 20. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КОСЈЕРИЋУ.
 21. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МИТО ИГУМАНОВИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 22. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 23. OДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 24. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Звучни запис са седнице:

Изборник