20. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 11. јун 2019. године (уторак), у сали број 13. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

20. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 3. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ЦЕНИ МАЊОЈ ОД ТРЖИШНЕ.
 6. ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЗАМЕНЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ШТЕДЉИВИМ LED СВЕТИЉКАМА.
 7. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СТАМБЕНОЈ ПОДРШЦИ, ПОСТУПКУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ПРУЖАЊЕ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 8. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 31.03.2019. ГОДИНЕ.
 9. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 17. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 18. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 19. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 20. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Звучни запис са седнице:


Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ

Изборник